Jaké české skanzeny stojí za navštívení?

S prvními jarními paprsky se už v polovině března otevírají brány skanzenu v Přerově nad Labem. V interiérech všech sedmi chalup můžete nejen během probíhající akce Jaro na vsi přihlížet scénkám ze života našich předků i starým zvykům a obyčejům. Tradiční výstava letos potrvá až do poloviny dubna. Těšte se na zabíjačku, zvláštní krajovou zábavu zvanou šplochan i průvod starých masek. Připomeňte si zvyky jako vynášení smrtky nebo chození s lítem. Velká pozornost je věnována Velikonocům. V dolní části skanzenu výstava pokračuje připomenutím svatovojtěšských poutí, májových zábav mládeže a májových pobožností.

Dagmar Malinová

Ve středních Čechách se vydejte také do skanzenu v Kouřimi. Místní Muzeum lidových staveb rovněž pořádá mnoho národopisných pořadů, věnujících se nejen Velikonocům, ale také filipojakubské noci, letnicím a později i svatojakubské noci. Nenechte si ujít ani prohlídku současného města Kouřim, v jehož centru budete na každém kroku pociťovat jeho královskou historii. Mnohá zákoutí vám budou povědomá ze známého seriálu Bylo nás pět, který se tu natáčel.

Cenné památky venkovské architektury uchovává skanzen ve Vysokém Chlumci. Domky tu byly citlivě zakomponovány do údolí potoka, až to vypadá, jako by na svém místě stály odjakživa. Holubník a včelín jakbysmet. Když do světnic skrz háčkované záclony prosvítí hřejivé sluneční paprsky, o příchodu jara nemůže být pochyb.

Muzeum lidových staveb Kouřim

Třebíz znáte? Na Slánsku byla řada hodnotných vesnických staveb zcela zdevastována v období socialismu, vesnice Třebíz je ovšem výjimkou. Zachráněn tu byl Cífkův statek s barokním štítem a klenutou bránou, který dal základ národopisnému muzeu. Třebíz tak patří k vesnicím, kde se úspěšně podařilo zapojit muzeum v přírodě do prostředí živé vesnice.

K dalším výletům se inspirujte zde.

Publikováno na: