Musíme kraj rozhýbat, říká hejtman Schiller

Pane hejtmane, řídíte kraj, kde žije zhruba 823 tisíc obyvatel, který je velmi rozmanitý, průmyslový i plný krásné přírody. Nese si řadu historických problémů, ale také nabízí zajímavé příležitosti. Jak se k tomu stavíte?

Náš kraj má velmi dramatickou historii spojenou s odlivem a přílivem obyvatelstva. Je to něco, s čím musíme pracovat, když chceme region rozvíjet a posouvat. Na jednu stranu je to trochu zátěž, když místní obyvatelé nemají tu staletou rodovou vazbu k místu svého původu, na druhou stranu to ale přináší pestrost a neuvěřitelné lidské příběhy. Rád se s lidmi potkávám a naslouchám jejich vyprávění, ale také čerpám inspiraci, co a jak můžeme v našem regionu zlepšit. Jsem rád, že s kolegy z rady kraje vyrážíme za starosty do jednotlivých okresů a řešíme s nimi přímo na místě, v čem by jim kraj mohl být nápomocný.

Mluvíte o pohnuté historii našeho regionu. Jak o ni jako samospráva pečujete?

Právě proto, že místní dějiny byly tak proměnlivé a bohaté na přelomové události, musíme k odkazu našich předků přistupovat citlivě a s úctou. Na území kraje se nachází obrovské množství zajímavých památek, historických budov, zámků a sídel. O některé se stará, další jsou třeba obecní nebo i soukromé. A nám je jasné, že rekonstrukce a údržby těchto památek jsou nesmírně nákladné záležitosti. Proto jsme v letošním roce přistoupili k razantnímu navýšení peněz do krajských dotačních programů právě na záchranu kulturního dědictví. Budeme rozdělovat 60 milionů, což je historicky nejvyšší částka. I tak se ale sešly žádosti v celkové hodnotě skoro 170 milionů, takže je vidět, že poptávka v kraji je veliká.

Co dalšího se jako kraj chystáte podpořit?

Nejprve důležitá zpráva pro naše občany – Ústecký kraj hospodaří velmi dobře a s rozumem. Proto můžeme navýšit podporu do dotačních titulů, ale také účelně a smysluplně investovat. A to tak, že to pocítí všichni občané našeho kraje. Na školách probíhají rekonstrukce budov nebo vznikají nové, moderní a nejrůznějšími technologiemi vybavené učebny. V krajských nemocnicích se neustále zlepšuje vybavení, vznikají nové urgentní příjmy nebo operační sály, abychom nabídli špičková pracoviště pro ty nejlepší zdravotnické kapacity. Krajské silnice máme v mezikrajském srovnání mezi nejlepšími a chceme, aby tomu tak bylo i nadále. V letošním roce dorazí také úplně nové autobusy pro naši dopravní společnost a i na železnici požadujeme od dopravců nasazení nových moderních vozů. Lidé v Ústeckém kraji si zaslouží to nejlepší a my pro to děláme maximum.

To zní opravdu dobře. Jaká je vlastně vaše politická vize?

Mám za sebou zhruba polovinu volebního období, do kterého jsem šel s tím, že chci rozhýbat ten místní stojatý rybníček. Mým největším přáním a snahou je nasměrovat Ústecký kraj do budoucnosti. A je mi jasné, že to je běh na dlouhou trať, ale přesto si myslím, že jsme vyrazili tím správným směrem. Náš region má rozhodně potenciál být zase v něčem leader, a to jsou moderní energetické zdroje a technologie. Když se odrazíme od naší průmyslové minulosti, za kterou se rozhodně nemusíme stydět, můžeme se posunout zase k něčemu novému. V dnešní době je to třeba vodík. My ho v kraji máme, jsou tu podniky, které ho vyrábějí, víme dokonce, na co ho můžeme využít. Potřebujeme jen pružnou legislativu a chytré, schopné a vzdělané lidi, abychom to vše dokázali využít a přinesli inovativní a úsporná řešení. Jak říkám, máme cíl, vyrazili jsme tím správným směrem, za mě už by to chtělo jen trochu přidat na rychlosti. Kolegové, kteří se mnou pracují, už moc dobře vědí, že „nejde“ pro mě není odpověď a že chci vidět výsledky. Věřím, že se jich v nejbližších letech skutečně dočkáme.

www.kr-ustecky.cz

Publikováno na: