Fotovoltaika: Kvalitně provedenou instalací předcházíte poruchám

Pozor na zapojení u elektrických částí

Fotovoltaika je velice bezpečná technologie, ale vlivem nekvalitní instalace hrozí, že po pár letech přestane fungovat. Pokud jsou nesprávně zapojené elektrické části, může dojít i ke vznícení. Nejčastěji se jedná o špatné napojení konektorů DC části a krimpování kabelů s konektory, nedostatečné utažení svorkovnic a šroubových spojů, mechanické přetížení svorek či nedostatečné oddělení požárních úseků. „Abychom předcházeli nejběžnějším poruchám, vyvinuli jsme vlastní instalační normu o 90 bodech. Naši pracovníci ověří funkčnost všech komponentů, pevnost konstrukce, či zda je správně zapojená veškerá kabeláž,“ vysvětluje Petr Částek, člen představenstva Columbus Energy

Kabely musí mít dobrou izolaci

Poruchy bývají způsobeny také nedostatečnou ochranou kabeláže a konektorů, které propojují jednotlivé komponenty fotovoltaických systémů. Vniknutím vody a nečistot dochází ke snížení účinnosti či ztrátě odporu. Přehřívání problematických míst zase může vést ke vzniku požáru. „Pro ochranu konektorů MC4 aplikujeme krytky se samozhášecí páskou a mikrokapslemi naplněnými hasivem, které při teplotě přes 120 stupňů Celsia uvolňují plyn, jenž vytlačuje z ohně kyslík. Navíc u kabeláže používáme chrániče před UV zářením, a tím předcházíme poruchám způsobeným špatným zaizolováním kabelů,“ dodává Částek

Nepodceňte výběr dodavatele

Při výběru dodavatele je důležité myslet na to, že se jedná o dlouhodobou investici. Zařízení majiteli slouží další desítky let. Proto se nevyplatí zvažovat pouze pořizovací cenu. Významnou roli hrají i další kritéria – možnost pravidelného servisu a délka záruky na jednotlivé komponenty. Důležitá je také stabilita a historie dodavatele, abyste se na něj mohli spolehnout se servisem a případným řešením poruch i v následujících letech.


Pravidelným servisováním lze zvýšit životnost 

I přes to, že se jedná o takřka bezúdržbovou technologii, pravidelná kontrola a údržba je klíčem k předcházení vzniku potíží a zajištění co nejlepší funkčnosti. Pravidelná revize je po čtyřech letech od instalace povinná. „V rámci programu Columbus Care mají naši zákazníci jistotu, že se o pravidelný servis postaráme a případné závady odstraníme včas. Doporučujeme pravidelný servis provádět jednou za rok. Poskytujeme komplexní záruku na celou instalaci po dobu 15 let. Za funkčnost panelů ručí Columbus Energy, takže v případě reklamace klienti řeší závadu přímo s námi a nemusí se obracet na výrobce,“ uzavírá Částek