Jak zafinancovat fotovoltaiku? Pomůže dodavatel

Fotovoltaika se vyplatí dlouhodobě

Investice do fotovoltaiky se podle odborníků rychle vrátí. „Při současných vysokých cenách energií a využití dotace se návratnost pohybuje od 5 do 6 let. Životnost zařízení je přitom pětinásobně vyšší. A není to jen o aktuálních cenách energií. Domácnosti přestanou být odkázány pouze na odběr elektřiny ze sítě. Přebytky mohou prodávat. Fotovoltaika jim zajistí větší energetickou soběstačnost i lepší zhodnocení nemovitosti,“ vysvětluje Petr Vaverka, člen dozorčí rady Columbus Energy

Petr Vaverka, člen dozorčí rady Columbus Energy

Dotace může pokrýt až 50 % nákladů

Finanční podporu nabízí i stát. Ta je poskytována na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody a distribuční soustavou. Ve výjimečných případech lze čerpat dotaci i na síť v tzv. ostrovním systému, bez připojení do distribuční sítě. Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ), který je určen pro vlastníky rodinných domů, pokryje až 50 % nákladů, a to do výše 205 000 Kč. Konkrétní částky závisí vždy na velikosti instalace a jednotlivých prvcích. 

Výše dotace NZÚ je pak následující:

● Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč

● Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč

● Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč

● Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč

● Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč

 

S dotací pomůže dodavatel

Více než čtvrtinu zájemců odrazuje složitost a nepřehlednost v dotačních programech. S veškerou administrativou zájemcům pomůže dodavatel. „Pro naše zákazníky připravíme všechny potřebné podklady, zejména pak projektovou dokumentaci. Jediné, co od nich potřebujeme, je zřízení elektronické identity občana. Žádost o dotaci je možné podat před zahájením, v průběhu i po dokončení prací a bývá schválena v průměru do jednoho týdne od podání. Po ukončení realizace pak s klientem podepíšeme zprávu o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu, která slouží k doložení realizace,“ vysvětluje Vaverka. Dotace se vyplácí zpětně po ukončení realizace, nejčastěji do 1 měsíce. 

Financování ekologických řešení

Jelikož se dotace vyplácejí zpětně, je nutné, aby zájemci disponovali dostatečnými finančními prostředky. Alternativou může být financování, které zvládne zajistit i dodavatel. Columbus Energy spolupracuje s digitální bankou Inbank podporující ekologické projekty za velmi příznivých podmínek v podobě úvěru ve výši až 750 000 Kč.