Fotovoltaika: Investice, která se rychle vrátí

Komu se fotovoltaika vyplatí?

Pořízení domácí solární elektrárny je chytrý způsob, jak ve středně až dlouhodobém horizontu ušetřit na provozních nákladech domácnosti, dosáhnout energetické soběstačnosti, a ještě udělat něco pro ochranu životního prostředí. Přiblížit návratnost pomůže následující modelový příklad Columbus Energy. Domácnost má na sedlové střeše nainstalovaných 18 panelů o celkovém výkonu 8,5 kWp. Panely jsou umístěné na jih. Cena fotovoltaické elektrárny se pohybuje okolo 550 000 Kč, z toho 200 000 Kč je možné získat z programu Nová zelená úsporám. Při roční spotřebě okolo 3,5 MWh energie a současných cenách elektřiny se tak investice vrátí už za 7 let. 

Na sklonu záleží

Množství vyrobené elektřiny závisí na celé řadě faktorů. Roli sehrává lokalita budovy, výška, ve které jsou panely umístěny, orientace panelů vůči světovým stranám, použité moduly či klimatické podmínky v daném roce. Aby solární elektrárna byla co nejvýkonnější, je velmi důležitý její sklon, kterým zajistíte co nejvíc kolmý dopad slunečního světla na panely. V našich podmínkách to je zhruba 35 až 45 stupňů. Také orientace panelů má nezanedbatelný vliv na výkon zařízení. 

„Nejlepší je mít střechu orientovanou na jih, nicméně kombinace východu a západu je také vhodná. Úplně nejjednodušší je instalace u ploché střechy, kde panely umístíte směrem, kterým potřebujete. Naopak solární panely nemá cenu instalovat na sever, severovýchod či severozápad, kde slunce příliš nesvítí,” vysvětluje Petr Částek, člen představenstva Columbus Energy.  

Solární panely vyrábějí i v zimě

Obecně se dá říct, že od dubna do září panely vyrobí 70 % roční produkce, ve zbývajících měsících produkují 30 %. Při obzvlášť horkých dnech se může výkon panelu snížit. Nízké teploty ani sníh solárním panelům nevadí. Pokud na podzim či v zimě dostatečně svítí slunce a není mlha, fotovoltaika elektřinu vyrábí. 


Srovnání produkce elektřiny v letních a zimních měsících

Modelový dům má na střeše orientované na jih nainstalovaných 18 solárních panelů Jinko o celkovém výkonu 8,5 kWp s roční výrobou cca 9 000 kWh. Výroba se odvíjí dále od sklonu, počasí či případného stínění. 

Modelový příklad:

Výroba duben-září: 6 200 kWh/ rok (68 %)

Výroba říjen-březen: 2 800 kWh/ rok (32 %)