Přehledně: Zastropování cen elektřiny a plynu

Z čeho se skládá cena energií?

Konečná cena elektřiny se skládá z regulované ceny energie a z poplatků pro přenosovou síť. Proto bude konečná cena vyšší, zhruba mezi 7 – 9 Kč za kilowatthodinu podle konkrétního území. Nicméně poplatek za podporované zdroje energie se nebude platit celý letošní rok.

Nové regulované ceny elektrické energie a plynu ovlivnila kolísající situace na trzích. Pokud jde o elektřinu, můžeme v letošním roce očekávat pokles cen v průměru o 17 %. Výše cen se však bude mírně lišit podle konkrétního distribučního území.

Pro všechny odběratele elektřiny připojené na nízké napětí platí zastropování cen, a to bez ohledu na to, jestli se jedná o domácnosti nebo podniky. To znamená, že maximální cena plynu bez distribuce včetně DPH je 3 Kč za 1 kWh, což platí i pro odběratele, kteří už mají uzavřenou smlouvu. Tato regulace cen plynu se týká všech subjektů s odběrem do 630 MWh, což zahrnuje i domovní teplárny.

Od 1. ledna 2023, kdy nabyl cenový strop účinnosti, platí všichni zákazníci, kteří mají ceníkovou cenu vyšší než stanovený cenový strop, cenu zastropovanou bez ohledu na to, jestli mají ve smlouvě fixní nebo nefixovanou cenu. Ostatních se úprava nedotkne. Od listopadu 2022 dodavatelé upravili předpisy záloh tak, aby odpovídaly regulované ceně. Rozdíl oproti cenám, které jsou nad cenovým stropem, a zastropovanou cenou, za níž budou elektřinu a plyn dodávat zákazníkům, bude dodavatelům kompenzovat stát.

Zastropování cen energií není jediné opatření

Vláda nabízí podporu a dotace pro domácnosti a malé podniky, které chtějí vyrábět svou vlastní energii z obnovitelných zdrojů. Zároveň je důležité, aby spotřebitelé porovnávali ceny energií a přecházeli k levnějším dodavatelům.

Jak si vybrat nejvýhodnější nabídku?

Pokud vám právě končí fixace, můžete zvážit několik způsobů, jak postupovat dál. Jednou z ideálních možností je uzavřít novou fixovanou smlouvu s výhodnou cenou pod stropem na dobu 12 nebo maximálně 24 měsíců. Tímto způsobem získáte jistotu, že vaše dodávka energií bude po dobu smlouvy chráněna před nežádoucím růstem cen. Podstropovaná cena znamená, že i kdyby se tržní cena energie zvýšila, budete platit maximálně dohodnutou cenu. Je důležité si ale pečlivě porovnat nabídky od různých dodavatelů energie a vybrat tu nejvýhodnější. Před uzavřením nové smlouvy si vše důkladně prostudujte a nepřehlédněte případné poplatky spojené s ukončením současné smlouvy, abyste nebyli nemile překvapeni dodatečnými náklady.