Jak se dnes řeší poslední cesta našich milovaných mazlíčků?

Majitel zvířete má v zásadě 3 možnosti, jak se zachovat. Pokud máte zahradu, zdálo by se, že je postup jasný. Je tu ale řada dalších problémů. Co v momentě, kdy budete případný pozemek prodávat? Až překvapivě mnoho lidí pak volá do krematoria s prosbou o exhumaci. Pokud jste si jistí, že pozemek bude vždy patřit Vám, je třeba brát v úvahu vyhlášku o veterinárních a hygienických požadavcích, která pohřbení na zahradě téměř vylučuje. Pokud i toto splníte, pak je celá řada lidí, kteří tělo svého psa či kočky na zahradě prostě nechtějí.

Zvířecí hřbitovy bohužel nefungují

Existují majitelé domácích mazlíčků, kteří i přes všechny výše zmíněné problémy chtějí svého miláčka pohřbít do země. V České republice existuje několik hřbitovů, které se soustředí na pohřbívání zvířat. Bohužel, často projekt zvířecího hřbitova buď zkrachuje, nebo je hřbitov jednoduše naplněný. Celá problematika zvířecích hřbitovů je velmi komplikovaná a vyžaduje podporu místní samosprávy.

Nechat domácího mazlíčka rozemlít a použít jako hospodářské hnojivo není pro většinu majitelů představitelné

Pokud nebude zvíře pohřbeno do země, je zde další možnost, jak s jeho tělem po smrti naložit. Asanační podniky kafilerního typu užívají svozové vozy k nashromáždění uhynulých hospodářských zvířat, zkaženého masa a jiného odpadu, který je následně transportován přímo do kafilérie. Zde pak probíhá proces pomletí, vaření pod tlakem a následně jsou některé látky využity jako například hnojivo na pole. Je pochopitelné, že tuto možnost z citových důvodů využívá jen menšina majitelů.

Možnost pompézní rozlučky nebo jen prosté individuální zpopelnění postupně nahrazuje kafilérii

Dnes je již možné využít služby několika zvířecích krematorií, které v Česku působí. Mezi ty největší patří kromě Krematoria zvířat v Brně také Krematorium zvířat v Praze – Běchovicích. Tato krematoria ročně zpopelní tisíce zvířat a počty neustále rostou.

Publikováno na: