Veřejnosti neznámá díla Toyen na výstavě a aukci Galerie KODL

Obě díla spadají do autorčina stále více ceněného a vyhledávaného poválečného tvůrčího období, kdy se již natrvalo usadila v Paříži. „Puis, plus tard“ (Potom, později) z roku 1950 navazuje na její cyklus kreseb „Ani křídla, ani kameny: křídla a kameny“ a pracuje v něm s výrazným motivem zrcadlení. Druhý obraz, „Un vide, un silence“ (Prázdno, ticho) z roku 1960, pochází z pozůstalosti Toyen. Noční scéna s tajemnými tvory reflektuje proměnlivost snů, již nám autorka předkládá až abstrahujícím jazykem.

Malířka Toyen (vlastním jménem Marie Čermínová)

Cesta obou děl do pražské Galerie KODL vedla z autorčina pařížského ateliéru přes dva odlišné kontinenty. Zatímco „Un vide, un silence“ se drželo na tom evropském ve švýcarské sbírce, než bylo vloni znovu prezentováno v pařížské aukční síni Sotheby’s, obraz „Puis, plus tard“ pochází ze sbírky v Latinské Americe. I tam totiž tuto významnou českou umělkyni obdivovala celá řada sběratelů.

Skutečnost, že se tato dvě jedinečná díla nyní setkala, však není zcela náhodná. Galerie KODL se tvorbou Toyen dlouhodobě zabývá a má velký podíl na jejím prodeji a zpřístupnění nejširší veřejnosti u nás i ve světě. Zprostředkovala například zapůjčení až poloviny děl prezentovaných na autorčině rozsáhlé výstavě v Hamburku a Paříži. Dosud také na světovém aukčním trhu prodala nejvíce děl Toyen.

Obraz Puis, plus tard na předaukční výstavě

Oba výše uvedené oleje může široká veřejnost spatřit na předaukční výstavě, která je otevřena denně do 27. května. Aukce se uskuteční 28. května na pražském Žofíně a online na portálu Artslimit.