Severočeští vodohospodáři letos proinvestují přes dvě miliardy korun

Jak se vaše společnost vypořádává se skutečností, že zejména v posledních dvou letech výrazně rostou ceny stavebních prací, materiálů i energií? Hrozí, že Severočeská vodárenská společnost bude své investice omezovat či odkládat?

Nic takového si nemůžeme dovolit. Je potřeba udržet tempo obnovy. Samozřejmě situace není jednoduchá pro nikoho na trhu, ale to neznamená, že bychom měli rezignovat na své poslání, zejména v letošním roce, kdy si připomínáme výročí 30 let naší činnosti a péče o vodohospodářský majetek v severních Čechách. Pro letošní rok tedy plánujeme skoro 180 investičních akcí, kam spadá obnova rozsáhlého majetku a také strategické investice ve spolupráci se státem a samozřejmě i nezbytné opravy. To všechno jsou peníze investované do budoucnosti a letos to bude něco málo přes dvě miliardy korun.

Můžete říci, kterých konkrétních lokalit se letošní investice týkají?

Naše akce jsou plánovány napříč všemi deseti okresy v Ústeckém a Libereckém kraji, kde působíme. Zmínil bych například rekonstrukci úpravny vody v Brníkově na Litoměřicku, rekonstrukci přivaděčů Libíč–Roveň v Libereckém kraji nebo Roudnice nad Labem – Hostěraz. Rekonstruujeme také devět vodojemů, například v Teplicích, kde to bude představovat náklady až 45 milionů korun. Důležité je také zmínit rekonstrukci úpravny v Machníně, která je součástí projektu Turów, řešícího zásobování vodou pro oblasti ohrožené těžbou v polském hnědouhelném dole.

Týkají se letošní práce také kanalizací, nebo se zaměřujete pouze na vodovodní soustavu?

Samozřejmě že o odvádění a čištění odpadních vod se staráme neméně pečlivě. Pro rekonstrukce kanalizační sítě je v letošním roce určeno více než půl miliardy korun, což je v podstatě čtvrtina všech peněz určených pro letošní rok. Investice se týkají asi šedesáti akcí ve všech deseti okresech, kde působíme. Významné akce budou realizovány například na Ústecku, konkrétně v Sebuzíně, Církvicích a Dolních Zálezlech, kde dochází k odstranění kanalizačních výustí a svedení odpadních vod do nové čistírny. Jen to budou práce za přibližně 50 milionů korun, ale je zde spolufinancování z dotačního programu ministerstva zemědělství. Rekonstrukcí prochází také několik čistíren odpadních vod, ať už v oblasti stavební, či modernizace technologií. 


Zdroj: Severočeská vodárenská společnost a.s.


www.svs.cz

Publikováno na: