Jak neprohloupit u nové smlouvy na energie: Fixovat, nebo ne?

Levnější energie na dosah ruky

V současné době dochází na trhu k poklesu cen energií. Tuto situaci podporuje vládou stanovený cenový strop platící po celý rok 2023. Nicméně i toto opatření postupně ztrácí svůj význam. Většina dodavatelů již nabízí ceníky scenami elektřiny i plynu, které jsou výrazně pod stanoveným limitem. To znamená, že pro spotřebitele se stává výběr dodavatele levnější energie stále snazším. Tyto změny v cenové politice pak mohou mít vliv na rozhodování spotřebitelů, ať už se jedná o domácnosti nebo firmy, o výběru dodavatele a zároveň také mohou přinést změny na trhu s energiemi v dlouhodobějším horizontu.

Roman Šmíd, ředitel maloodběru epet, k tomu dodává: „Dle našeho průzkumu mohou ceny ještě cca do poloviny letošního roku mírně klesat, pak zůstanou nějakou dobu beze změny a další výraznější pokles se dá očekávat až okolo roku 2025. Samozřejmě zde nejsou a ani nemohou být zohledněny případy, kdy by trh opět ovlivnily nějaké nečekané externí faktory.

Jak si vybrat nejvýhodnější nabídku?

Pokud vám právě končí fixace, můžete zvážit několik způsobů, jak postupovat dál. Jednou z ideálních možností je uzavřít novou fixovanou smlouvu s výhodnou cenou pod stropem na dobu 12 nebo maximálně 24 měsíců. Tímto způsobem získáte jistotu, že vaše dodávka energií bude po dobu smlouvy chráněna před nežádoucím růstem cen. Podstropovaná cena znamená, že i kdyby se tržní cena energie zvýšila, budete platit maximálně dohodnutou cenu. Je důležité si ale pečlivě porovnat nabídky od různých dodavatelů energie a vybrat tu nejvýhodnější. Před uzavřením nové smlouvy si vše důkladně prostudujte a nepřehlédněte případné poplatky spojené s ukončením současné smlouvy, abyste nebyli nemile překvapeni dodatečnými náklady.

Jasně nastavená smlouva pro klidné platby

Jedna z největších výhod fixované smlouvy je, že máte stabilní cenu po celou dobu trvání smlouvy. Nemusíte se tedy obávat kolísání cen na trhu s energiemi, které se mohou měnit jako na horské dráze. Vzhledem k tomu, že dopředu víte, jaké platby budete odvádět každý měsíc, můžete si snáz rozplánovat rozpočet. Navíc pokud se ceny na trhu začnou zvyšovat, vy můžete být v klidu, protože máte jasně nastavenou levnější cenu elektřiny nebo plynu.

Proč může být nefixovaná smlouva výhodná?

Nefixace energií také může mít své výhody. Tou nejzásadnějších je, že se můžete těšit z případného poklesu cen na trhu s energiemi, což by v případě fixované smlouvy nebylo možné. Tím, že jste otevřeni změnám na trhu, můžete využít příležitosti a najít levnější nabídky od různých dodavatelů.

Spotová nabídka energií: Výhody a nevýhody, o kterých musíte vědět

Spotová nabídka energií má svá pozitiva i negativa, která je třeba zvážit. Na rozdíl od fixace neexistuje žádný pevný cenový strop, cena je závislá na aktuální situaci na trhu s energiemi. To znamená, že pokud je na trhu přebytek energií, můžete se těšit na levnější ceny. Na druhou stranu, když je poptávka po energiích vyšší, ceny se zvyšují. I když se může zdát, že spotová nabídka nabízí výhodnější ceny, je třeba si uvědomit, že se mohou rychle a nečekaně změnit. Spotová nabídka je také složitá, proto může být pro laickou veřejnost obtížné jí správně porozumět a vypočítat si náklady. V neposlední řadě je závislá na celkové situaci na trhu, což zahrnuje i nepředvídatelné faktory, jako jsou politické nebo ekonomické události.