Udržitelné investice. Trojí výhra pro investory, společnost a planetu

Nejen dobrý pocit, ale také finanční zisk přinášejí investice do společností a fondů, které uplatňují ve svém podnikání ESG principy. Udržitelný investor se tak zajímá kromě finančního výnosu také o to, zda firma podporuje environmentální či sociální cíle a jak se v rámci svého podnikání chová k životnímu prostředí. To je v současné době důležité pro 96 % Čechů a k jeho ochraně přispívá 8 % z nich právě udržitelným investováním. Investovat do odpovědných společností lze například prostřednictvím Generali Fondu živé planety.

Udržitelné investování má budoucnost

Generali Fond živé planety zahrnuje ve svém portfoliu firmy, které nehledí pouze na svůj zisk, ale také na environmentální a společenský dopad, který jejich byznys přináší. Tyto společnosti se specializují na ochranu klimatu, snižování emisí uhlíku, minimalizaci odpadů, obnovitelné zdroje energie nebo také řešení rostoucí poptávky po pitné vodě.

„Data soustavně podporují přesvědčení, že společnosti se silnými referencemi v oblasti ESG dlouhodobě překonávají své konkurenty. Tyto společnosti jsou totiž mnohdy lépe připravené a vybavené se přizpůsobit měnícím se podmínkám trhu a mají jasně definované cíle. S tím souvisí také přizpůsobování se utužujícím legislativním rámcům, jelikož si země a jejich vlády čím dál tím více uvědomují nutnost zasahovat do globálních výzev, jako je změna klimatu a ztráta biodiverzity. Právě z tohoto hlediska jsou udržitelné investice dlouhodobě výnosným nástrojem k podpoře tohoto trendu,“ uvádí Marco Marinucci, portfolio manažer Generali Fondu živé planety a ESG officer společnosti Generali Investments CEE.

Významné zastoupení má ve fondu například společnost Republic Services Inc, lídr v oblasti recyklace v USA, která pomáhá vracet do oběhu využitelné materiály. K jejich svozu navíc používá elektromobily a vozidla na CNG. V roce 2021 zaznamenala společnost rekordní ekonomické výsledky a pozitivní je i její výhled do budoucna. A to i proto, že do roku 2030 firma plánuje zvýšit podíl recyklovaného odpadu o dalších 40 % a o polovinu zvýšit množství využitelného bioplynu.

Dále se fond zaměřuje na obnovitelné zdroje energie, na které v současné době energetické krize sází stále více domácností, firem i států. Příkladem společnosti z portfolia fondu je například výrobce větrných turbín Vestas, nebo společnost Verbund provozující v Německu a Rakousku zejména vodní elektrárny. 

Udržitelnost není pouze trend

Jak ukazují výsledky posledního průzkumu Generali Investments CEE, zájem o udržitelná řešení roste u zákazníků i firem a stále větší je také poptávka po ekologicky vyrobených produktech nebo po zboží z recyklovaných materiálů. Více jak třetina Čechů se snaží přispívat k ochraně životního prostředí výběrem ekologických produktů. Zelené energie odebírá v současné době 7 % Čechů.