Stále více Čechů investuje do udržitelnosti. Chrání planetu a vydělávají zároveň

Od udržitelných společností a fondů investujících do firem podnikajících v souladu s ESG kritérii, se očekává nejen finanční zisk, ale také pozitivní vliv na životní prostředí a společnost. Rostoucí trend udržitelných investic tak zrcadlí zájem Čechů o zdravé životní prostředí, které je v současné době důležité pro 96 % z nich.

Dobrý pocit a finanční zisk

Jedním z investičních produktů, mezi jehož cíle patří snižování negativních dopadů na životní prostředí či lidské zdraví a podporovat odpovědné podnikání, je Generali Fond živé planety. Tento fond se zaměřuje na alternativní zdroje energií, jako je vodní energetika, geotermální a solární energie, biomasa či větrná energie, na které v současné době přechází řada zemí a společností.

„Obnovitelné či alternativní zdroje hrají v současnosti nepostradatelnou roli v podnikání mnoha firem a propojují byznysové cíle s ochranou zdrojů naší planety. Investice do tohoto fondu jsou nejen rozumným finančním rozhodnutím, jelikož udržitelná aktiva přinášejí zisk v dlouhodobém měřítku, ale také smysluplným krokem k udržitelnější budoucnosti. Jako investoři tak můžeme společně zanechat trvalý odkaz pro další generace,“ vysvětluje Marco Marinucci, portfolio manažer Generali Fondu živé planety a ESG officer společnosti Generali Investments CEE.

Právě do společností zabývajících se alternativními zdroji energie by investovalo 58 % Čechů. Příkladem z portfolia mnoha firem, do kterých Generali Fond živé planety investuje v rámci sektoru energetického průmyslu, alternativních zdrojů energie či vodohospodářství, je společnost Verbund provozující v Německu a Rakousku zejména vodní elektrárny, či dánský výrobce větrných turbín Vestas.

Vestas má více než 40 let zkušeností s větrnou energií a jako první společnost dosáhla mezníku výkonu 100 GW instalovaných větrných turbín. V současnosti mají elektrárny Vestas v 85 zemích výkon přes 145 GW. Zabránily už také vypuštění více než 1,5 miliardy tun CO2, které by vznikly při výrobě elektřiny z fosilních paliv.

Významnou součástí portfolia tohoto fondu je také americká společnost First Solar, zabývající se výrobou fotovoltaiky a zejména následnou recyklací součástek určené na solární panely. Recyklovat lze až 95 % obsaženého polovodiče, který je možné následně použít při výrobě nových fotovoltaických článků.

Jak uvažují Češi o udržitelných investicích?

I přes to, že Čechům záleží na zdravém životním prostředí, stále je pro ně motivací k investování do společností podnikajících v souladu s pravidly ESG především výnosnost, která zajímá 64 % z nich. Více než dvě třetiny Čechů by investovalo své finance do společností zaměřených na recyklaci. Meziročním pozitivním trendem je také klesající počet lidí, kteří by nikdy do společností šetrných vůči životnímu prostředí neinvestovali, a to z původní 21 % na 15 %.

„Udržitelné fondy poskytují investorům příležitost podílet se na řešení kritických globálních problémů. Změna klimatu, sociální nerovnosti či vyčerpání zdrojů jsou komplexní výzvy, které vyžadují společnou akci. Investováním do udržitelných fondů se mohou jednotlivci a instituce aktivně podílet na pozitivních změnách a urychlit tak přechod k udržitelnější budoucnosti,“ uvádí na závěr Marco Marinucci.