Vytopený dům a statisíce pryč. Jak si tohle kraj mohl dovolit k paní Anně?

Nejprve se paní Anna snažila s obcí a krajem dohodnout po svém. Stačilo by ji, aby se vše spravilo a jí už nehrozilo další vytopení. Kraj i obec ovšem házely vinu na pozemek a dům paní Anny. Po dalším velkém dešti už došla paní Anně trpělivost a případ předala nám. Celková škoda byla vyčíslena na 248 000,- Kč.

S krajem jsme zahájili mimosoudní jednání, nicméně ten odmítal jakoukoliv svou odpovědnost za nekvalitně odvedenou práci na silnici. Nechali jsme proto vypracovat znalecký posudek. Z něj vyplynulo, že pozemek i dům paní Anny jsou stavebně naprosto v pořádku a naproti tomu opravená silnice vykazuje silné nedostatky ohledně jejího odvodnění, které podle posudku nebylo vůbec řešeno! Jelikož ale kraj i přes závěry znaleckého posudku odmítal odpovědnost převzít, podali jsme na kraj žalobu na náhradu škody.

Soudní tahanice trvaly přes čtyři roky a skončily až uzavřením soudního smíru mezi paní Annou a krajem. Jeho obsahem bylo odškodnění paní Anny finanční částkou ve výši 175 000,- Kč a hlavně závazek kraje, že dá silnici do pořádku tak, aby odtékající voda již neohrožovala pozemek a dům. Náklady na právní zastoupení a znalecký posudek se vyšplhaly na cca 96 000,- Kč. Díky pojišťovně právní ochrany D.A.S. tyto náklady nemusela platit paní Anna z vlastní kapsy.

Publikováno na: