Peníze vám končí v koši. Víte, kde děláte chybu?

Nepodceňuje správné nastavení záloh

Existuje několik faktorů, které ovlivňují správné nastavení záloh. Jedním z nich je základní předpoklad spotřeby energie, který je obvykle udáván spotřebitelem při uzavření smlouvy s dodavatelem. Tento předpoklad může být stanoven na základě informací o velikosti domácnosti, počtu obyvatel, energetických zařízení v domácnosti a jejich očekávané spotřebě. Dodavatel energií následně propočítá zálohy na základě tohoto předpokladu a určí měsíční platby na období dvanácti měsíců. Vždy je důležité uvést co nejpřesnější odhad spotřeby. Díky tomu se vyhnete nadměrným, nebo naopak nízkým zálohám.

Co očekávat na trhu s energiemi?

V roce 2023 nastala u záloh za energie zajímavá situace. Ceny energií jsou totiž zastropované. Pro zákazníka to znamená jisté výhody i nevýhody. Zastropování cen je výhodné v tom, že ví, s jakou maximální cenou za energie může letos počítat. Naopak jestliže jsou ceny energií v ceníku vysoko nad stropem, mohlo by to mít vliv na finanční stabilitu domácího rozpočtu po skončení zastropování.

Situace na trhu s energiemi se však začátkem roku začala zlepšovat a ceny energií klesají. Řada dodavatelů již nabízí novým zákazníkům ceny, které jsou výrazně pod vládním stropem, což je pro spotřebitele dobrá zpráva. Stejně důležité je pak také očekávání, že nejpozději začátkem příštího roku se pokles cen energií promítne i do cen u stávajících zákazníků. Takže i ti, kteří již mají smlouvy s dodavateli, by měli mít také nižší a výhodnější cenu elektřiny i plynu.

Nové odběrné místo, nové zálohy: Co by měl zákazník uvést ve smlouvě?

Když zákazník uzavírá smlouvu o připojení na úplně novém odběrném místě, kde není žádná předchozí spotřeba, musí v ní uvést spotřebu předpokládanou. Ta se poté zahrnuje do smlouvy s provozovatelem distribuční sítě. Samotný dodavatel energií zasahovat do tohoto procesu nemusí a při nastavování záloh vychází z informací, které zákazník poskytne ve smlouvě. Důležité je odhadnout spotřebu co nejpřesněji, aby nedošlo k nastavení nedostatečných záloh a následnému nemilému překvapení při ročním zúčtování.

Jak může fotka měřidla ušetřit peníze?

Pořídili jste si tepelné čerpadlo nebo fotovoltaiku a máte nižší spotřebu? Můžete svého dodavatele požádat o snížení záloh, ale musíte doložit, že se vaše spotřeba opravdu snížila. Pro potvrzení aktuální spotřeby je nezbytné dodavateli poskytnout informaci o měřidle s datumovkou, která zachycuje aktuální spotřebu energie, klidně i vícekrát za sebou. Většina dodavatelů se snaží svým zákazníkům vyjít vstříc, ale pečlivým posouzením žádosti se zároveň snaží předcházet vysokým nedoplatkům, které by pak byly nepříjemné pro obě strany.

Nepodložené snížení měsíčních záloh, například z důvodu nedostatku financí v rodinném rozpočtu, není dobrý nápad. Problém to neřeší, ale pouze odsouvá. Zdají-li se vám zálohy, které měsíčně platíte příliš vysoké, podívejte se, zda by vám jiný dodavatel nedodával levnější elektřinu nebo plyn.

Publikováno na: