Až 30 % seniorů starších 65 let minimálně 1x ročně doma upadne

Průzkumy ukázaly, že až 30 % lidí starších 65 let minimálně jednou do roka v domácnosti upadne. Přitom pády s sebou nejčastěji přináší zdravotní komplikace nejen fyzického rázu, ale často i psychické, nedílnou součástí je i ztráta soběstačnosti. Tato problematika navíc nyní před zimou nabírá na intenzitě, protože nástrahy v rámci náledí a námrazy budou za pár týdnů čekat také venku. Důležitá jsou hlavně preventivní opatření, která nejsou nijak extrémně náročná. 

Mobilita, základ kvalitního života

Pády jsou z 50 až 70 % příčinou všech úrazů. Jejich následkem nejsou jen zlomeniny, hematomy a další zranění, ale také psychické změny. Je totiž dokázáno, že až 20 % seniorů z obav dalšího pádu omezuje svou fyzickou aktivitu. V období náledí je určitě lepší omezit svůj pohyb venku, ale i v domácnosti na seniory stále čeká mnoho nástrah. Právě tady dochází k největšímu množství pádů. Cesta omezení pohybové aktivity není určitě ta nejlepší, svaly a klouby je třeba stále procvičovat a udržovat aktivní. Vždyť právě mobilita úzce souvisí se schopností uspokojení základních životních potřeb, soběstačností a tím i kvalitou života. Jak na to? Pomůže správná strava a především prevence. 

Domácí prevence

Prevence je nejdůležitější způsob, kterým lze pádům předcházet a zabránit jejich následkům a komplikacím. Základem je prevence u seniorů a dostatečná edukace rodinných příslušníků, vždyť stále velké množství starších lidí stále žije ve svém domácím prostředí, kde se cítí nejlépe. Pravidel je několik a jsou popsána v tabulce, nicméně základ tvoří správná, kvalitativně i kvantitativně vyvážená životospráva a strava. Vliv stravy na vitalitu a kvalitní život i ve stáří je neoddiskutovatelný. Strava seniora by měla být pravidelná, klidně menší porce víckrát za den, pestrá a bohatá na bílkoviny, jejichž role je v tomto věku zásadní. Tématu vhodné stravy se věnují třeba stránky www.vyživasenioru.cz. Nicméně pokud má člověk pokročilého věku problémy s příjmem potravy, doporučuje se zařadit do denní rutiny nutriční drinky - vysokoenergetickou nutričně kompletní výživu, která je určena k popíjení a organismu tak dodá veškeré potřebné vitamíny, minerální látky, stopové prvky a hlavně bílkoviny a dostatek energie.

Základy domácí prevence pádu v bodech:

  1. Edukace seniora i rodiny
  2. Správná výživa bohatá na bílkoviny
  3. Úprava domácího prostředí (volné cesty, stabilní nábytek, kvalitní osvětlení, neklouzavé podlahy, dobře přístupné místo pro věci denní potřeby a další)
  4. Užití kompenzačních pomůcek (hůl, francouzské hole, madla, zábradlí, protiskluzové podložky a další)
  5. Fyzická aktivita zaměřená na udržení kloubní pohyblivosti
  6. Vhodná obuv

Pozor na zimu

Zima s sebou pro seniory přináší další rizika. Tím prvním je nepochybně riziko pádu na namrzlém chodníku, silnici nebo schodech. Dalším je třeba nebezpečí podchlazení. Schopnost termoregulace se totiž s postupem věku snižuje, a tak je třeba dbát na to být dobře oblečen. Dalším problémem je také podvýživa, která trápí mnoho seniorů. Její vinou totiž tělo nemá dostatek energie pro termoregulaci a hrozí tak prochladnutí a zimomřivost. I tady pomůže především kvalitní strava plná energie, bílkovin, vitamínů a všech potřebných látek, nebo zmíněné nutriční nápoje, které organismu dodají všechny tyto látky a energii. Kromě stravy je důležité stále udržovat pohybovou aktivitu, alespoň tu minimální, a trénovat koordinaci. Ve spojitosti s chladem totiž koordinace ovlivňuje svalové napětí. Pokud je zhoršena, může být, zvlášť v zimě, jednou z dalších příčin nepříjemného pádu a úrazu.

Seniorům se věnují stránky www.vyzivasenioru.cz

Zdroj informací ve článku:

MALÝ, K., JUGANJACOVÁ, D. Pády v nemocničních zařízeních pro starší lidi. Lékařské listy. Praha: 2004, roč. 53, č. 8. 20 – 23 s. ISSN 0044-1996.